ערעור על החלטת קצין התגמולים במקרה של דחיית התביעה