ערעור על החלטה של וועדה רפואית עליונה במשרד הביטחון