הטרדה מינית בצבא – אפשרויות תביעה נגד משרד הביטחון