עצות ברזל להופעה נכונה בוועדה רפואית במשרד הביטחון